BAHAGIAN PADI,TANAMAN INDUSTRI DAN FLORIKULTUR
 

Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur terdiri daripada tiga (3) Seksyen iaitu :

i. Seksyen Padi;
ii. Seksyen Tanaman Industri dan Komoditi Berpotensi; dan
iii. Seksyen Florikultur.

Antara fungsi-fungsi utama Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur adalah seperti berikut :
 
i.   Menggalakkan pembangunan tanaman padi, tanaman industri dan komoditi berpotensi serta florikultur bagi memenuhi matlamat Dasar Pertanian Negara;
 
ii.   Membangunkan pakej teknologi dan sistem pengurusan ladang bagi tanaman padi, tanaman industri dan komoditi berpontesi serta florikultur;
 
iii.   Meningkatkan kemahiran agen pengembangan dalam aspek tanaman padi, tanaman industri dan komoditi berpontesi serta florikultur melalui latihan teknikal;
 
iv.   Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat kepada golongan sasar dalam teknologi pengeluaran tanaman dan pengurusan ladang;
 
v.   Mengeluar dan membekalkan benih berkualiti dari varieti unggul (superior) bagi tujuan penanaman; dan
 
vi.   Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi dalam pengeluaran benih padi sah.
 
   
   
mygov2
suk2
doa2
jpa2
moa2