TENDER/SEBUT HARGA
 


 

BIL

TAJUK SEBUT HARGA

TARIKH IKLAN

STATUS

DOKUMEN BERKAITAN

KEPUTUSAN
1

PPNS (TRAKTOR) 07/2021 (N)

Kod Bidang : 110201 ( Jentera Berat)

TARIKH IKLAN
17 FEBRUARI 2021(ISNIN)

TARIKH TUTUP
24 FEBRUARI 2021 (ISNIN)

 

TUTUP

 

IKLAN SEBUT HARGA

 

 

2

PPNS (KAWAT) 06/2021 (N)

Kod Bidang : 070303 ( Peralatan & Kelengkapan Pertanian/Ternakan/Akuatik)

TARIKH IKLAN
15 FEBRUARI 2021(ISNIN)

TARIKH TUTUP
22 FEBRUARI 2021 (ISNIN)

 

TUTUP

 

IKLAN SEBUT HARGA

 

 

3

 

PPNS (SET HAIF) 05/2021 (N)

Kod Bidang : 070201 ( Tanaman/Baka/Benih Tanaman)

 

TARIKH IKLAN
10 FEBRUARI 2021(RABU)

TARIKH TUTUP
18 FEBRUARI 2021 (KHAMIS)

 

 

 

 

TUTUP

 

 

IKLAN SEBUT HARGA

 

 

 

4

 

PPNS (PLASTIK) 03/2021 (N)

Kod Bidang : 070303 ( Peralatan Dan Kelengkapan Pertanian/Ternakan/Akuatik)

 

TARIKH IKLAN
09 FEBRUARI 2021(SELASA)

 

TARIKH TUTUP
17 FEBRUARI 2021 (RABU)

 

 

 

TUTUP

 

 

 

IKLAN SEBUT HARGA

 

 

 

5

PPNS (MEDIA TANAMAN) 02/2021 (N)

Kod Bidang : 070303 ( Peralatan Dan Kelengkapan Pertanian/Ternakan/Akuatik)

TARIKH IKLAN
26 JANUARI 2021

TARIKH TUTUP
2 FEBRUARI 2021 (SELASA)

dipinda ke

TARIKH BARU : 5 FEBRUARI 2021 (JUMAAT)

 

 

 

TUTUP
 

 

 

IKLAN SEBUT HARGA

 

NOTIS PINDAAN TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

 

 

 

 

KEPUTUSAN SEBUT HARGA

 

 

 

malaysia
jata2
jabatan pertanian
jpa
mscmalaysia
 
moa3