DOKTOR POKOK
 

APAKAH KLINIK PENGEMBANGAN DOKTOR POKOK

Klinik Pengembangan Doktor Pokok ialah  :

 • Satu (1) tempat di mana orang ramai boleh menyalurkan dan menyelesaikan sebarang masalah berkaitan aktiviti pertanian.
 • Satu (1) tempat di mana pelanggan dapat bertemu dengan pakar-pakar bidang pertanian bagi mendapatkan sebarang maklumat pertanian.
 • Satu (1) program Jabatan Pertanian yang menawarkan perkhidmatan pengembangan pertanian sebagai teras perkhidmatannya.
 • Nama Klinik Pengembangan diberikan kepada tempat / kaunter yang menawarkan khidmat pengembangan pertanian, manakala nama Doktor Pokok pula merujuk kepada pegawai-pegawai Jabatan Pertanian yang memberikan khidmat nasihat serta kepakaran teknikal dan pengembangan pertanian.

APAKAH BIDANG KEPAKARAN DOKTOR POKOK

Bidang-bidang kepakaran Doktor Pokok ialah :

 • Diagnostik Masalah Tanaman
 • Khidmat Nasihat Amalan Pertanian Baik
 • Perundingan dan Pelaburan Pertanian
 • Kajian Daya Maju Projek Pertanian
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Kajian Kesesuaian dan Kesuburan Tanah
 • Remote Sensing dan Pemetaan Tanah
 • Pakej Teknologi Pelbagai Tanaman
 • Teknologi Kejuruteraan Pertanian
 • Teknologi Pengeluaran Benih Tanaman
 • Teknologi Pengeluaran Industri Asas Tani
 • Kawalan Perosak dan Penyakit Tanaman
 • Kawalan dan Persijilan Kualiti Tanaman
 • Kawalan Import dan Eksport Pertanian
 • Kawalan dan Aplikasi Racun Makhluk Perosak
 • Khidmat Analisa Makmal
 • Pemasaran Hasil Pertanian
 • Maklumat Statistik Pertanian

APAKAH AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ialah :

 • Memberi khidmat nasihat / bimbingan kepada pelanggan yang meliputi semua bidang kepakaran Doktor Pokok seperti khidmat nasihat pertanian, diagnostik masalah tanaman, analisa makmal, perundingan pelaburan pertanian dan sebagainya.
 • Menyelesaikan masalah-masalah teknikal dan pembangunan pertanian.
 • Memberi penerangan / penjelasan mengenai program-program Jabatan Pertanian dan program kerajaan yang lain.
 • Sebagai penghubung di antara pelanggan dengan kakitangan Jabatan Pertanian, unit / seksyen / bahagian / negeri-negeri, agensi lain atau badan-badan lain yang berkaitan.
 • Hebahan maklumat-maklumat pertanian terkini.
 
   
   

 

 

mygov2
suk2
doa2
jpa2
moa2