LAPORAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
JABATAN PERTANIAN NEGERI SEMBILAN BAGI
BULAN JANUARI HINGGA JUN 2020
 

 

 
    

                    

              JANJI

          Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

          Tidak Menepati Tempoh Masa /Standard    Piagam Pelanggan


      

   Jumlah Perkhidmatan

     Jumlah menepati  standard

     % Menepati      
        standard

    Jumlah menepati 
          standard

     % Menepati 
         standard

Khidmat perundingan dan nasihat teknikal  akan diberi selewat-lewatnya 5 hari dari tarikh   terima   permohonan.

 

         10


        100


             10


       100

 

               10

Aduan pelanggan akan dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima aduan              
           20

      

         100

             

               20

 

        100

 
                 20