LAPORAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
JABATAN PERTANIAN NEGERI SEMBILAN BAGI
BULAN JANUARI HINGGA JUN 2021
 

 

 
    

                    

              JANJI

          Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

          Tidak Menepati Tempoh Masa /Standard    Piagam Pelanggan


      

   Jumlah Perkhidmatan

     Jumlah menepati  standard

     % Menepati      
        standard

    Jumlah menepati 
          standard

     % Menepati 
         standard

Khidmat perundingan dan nasihat teknikal  akan diberi selewat-lewatnya 5 hari dari tarikh   terima   permohonan.

 

       


        100


            


       100

 

            

Aduan pelanggan akan dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima aduan              
         

      

         100

             

              

 

        100

 
              

 

mygov2
suk2
doa2
jpa2
moa2