LAPORAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
JABATAN PERTANIAN NEGERI SEMBILAN BAGI
BULAN JANUARI HINGGA JUN 2020
 

 

 
    

                    

              JANJI

          Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

          Tidak Menepati Tempoh Masa /Standard    Piagam Pelanggan


      

   Jumlah Perkhidmatan

     Jumlah menepati  standard

     % Menepati      
        standard

    Jumlah menepati 
          standard

     % Menepati 
         standard

Khidmat perundingan dan nasihat teknikal  akan diberi selewat-lewatnya 5 hari dari tarikh   terima   permohonan.

 

         10


        100


             10


       100

 

               10

Aduan pelanggan akan dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima aduan              
           20

      

         100

             

               20

 

        100

 
                 20

 

malaysia
jata2
jabatan pertanian
jpa
mscmalaysia
 
moa3