fs12

 
fs3
 
fs18 

JELEBU, 10 SEPTEMBER 2020 - Kursus Farmers Free School Teknologi Cantuman Durian Sesi 1 telah diadakan di Kan Yao Nursery, Dusun Abah Plantation, Mengkan Jelebu. Seramai 60 orang peserta telah menyertai kursus ini. Tenaga pengajar yang terlibat ialah Encik Roslan bin Harun Pegawai Pertanian Daerah Jelebu, Encik Hasnur bin Haroon Pegawai Pertanian Daerah Kuala Pilah serta Encik Basiruddin bin Jamari Penolong Pegawai Pertanian Daerah Jelebu.

Peserta di beri pendedahan mengenai cara-cara pembiakan tampang seperti kaedah tut pada pokok limau bali, cantuman mata tunas, cantuman baji serta cantuman dewasa pada pokok durian .