Varieti tumbuhan adalah baru jika pada tarikh pemfailan permohonan untuk pendaftaran dan pemberian hak pembiakan atau bahan tuaian pembiak baka tidak dijual atau dilupuskan secara komersial oleh atau dengan persetujuan pembiak baka itu lebih awal daripada satu tahun dalam Malaysia, dan di negara-negara lain, adalah lebih awal daripada enam tahun bagi pokok dan tumbuhan menjalar dan lebih awal daripada empat tahun bagi varieti tumbuhan lain.

Selain daripada Prosedur dan Syarat bagi Permohonan Pendaftaran Varieti Baru Tumbuhan dan Pemberian Hak Pembiak Baka, Hak, Had dan Tugas Pemegang, Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan (PNPV) 2004 memperuntukkan :

  1. Menubuhkan dan menguruskan Lembaga Varieti Tumbuhan Malaysia untuk mentadbir kebenaran keseluruhan hak pembiak baka;
  2. Pengeluaran lesen wajib;
  3. Ketidaksahan, pembatalan, penyerahan dan penyerahhakan atau pemindahan hak;
  4. Penubuhan Lembaga Rayuan untuk mendengar rayuan daripada pihak yang teraniaya;
  5. Pelanggaran dan proses bagi tuntutan untuk ganti rugi;
  6. Kesalahan dan penalti; dan 
  7. Penguatkuasaan dan penyiasatan

Maklumat Lanjut - http://pvpbkkt.doa.gov.my/

malaysia
jata2
jabatan pertanian
jpa
mscmalaysia
 
moa3