Jabatan Pertanian (DOA) telah mendaftar klon buah-buahan sejak awal tahun 1930-an dan secara rasmi menjadi Pendaftar Kebangsaan Varieti pada tahun 1994 oleh Kementerian Pertanian. Tanggungjawab dalam melaksanakan PNPV Akta 2004 telah dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Pertanian Malaysia.
 Akta PNPV adalah pan-Malaysia secara umum, yang terpakai kepada semua tumbuh-tumbuhan tetapi tidak termasuk mikroorganisma. Perlindungan IPR varieti baru diberikan melalui proses pendaftaran berdasarkan pengesahan ciri-ciri tumbuhan yang membezakannya daripada varieti lain

Di bawah Akta PNPV ini, skop hak pembiak baka yang meliputi tindakan yang dijalankan secara komersial termasuk mengeluarkan atau menghasilkan semula, penyediaan untuk tujuan penyebaran, menawarkan untuk jualan, pemasaran, mengeksport, mengimport dan menyimpan bahan untuk aktiviti-aktiviti awal. Oleh itu, perlakuan yang tidak dibenarkan daripada akta ini akan merupakan pelanggaran hak di bawah undang-undang PNPV.

Walau bagaimanapun, terdapat had kepada hak pembiak baka di bawah Akta ini. Had ini termasuk apa-apa perbuatan yang dilakukan secara peribadi atas dasar bukan komersial atau bagi maksud uji kaji atau apa-apa perbuatan yang dilakukan bagi tujuan pembiakan varieti tumbuhan lain, pembiakan oleh petani kecil yang menggunakan bahan tuaian varieti tumbuhan berdaftar yang ditanam oleh mereka sendiri, pertukaran jumlah yang munasabah bahan pembiakan di kalangan petani kecil dan penjualan biji benih dari ladang sendiri dalam keadaan di mana bukan penggunaan adalah di luar kawalan petani.

Individu yang boleh memohon untuk pendaftaran varieti baru tumbuhan dan pemberian hak pembiak baka adalah pembiak baka, majikan pembiak baka itu, pewaris dalam hak milik pembiak baka itu, seorang petani atau sekumpulan petani, masyarakat tempatan atau pribumi yang telah menjalankan fungsi pembiak baka dan mana-mana badan kerajaan atau badan berkanun yang telah menjalankan fungsi pembiak baka. Walau bagaimanapun, jika tempat bermastautin biasa pemohon atau tempat utama perniagaan di luar Malaysia atau jika pemohon merupakan sekumpulan petani, pemohon perlu melantik ejen yang bermastautin atau yang mempunyai pejabat berdaftar di Malaysia. Selain itu, jika pemohon adalah masyarakat tempatan atau seorang pribumi, pihak berkuasa yang mewakili masyarakat tempatan atau pribumi itu hendaklah menjadi ejen.

malaysia
jata2
jabatan pertanian
jpa
mscmalaysia
 
moa3