DATA TERBUKA JABATAN PERTANIAN NEGERI SEMBILAN

 

Jabatan Pertanian Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta

 

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 berikut :

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Terma Penggunaan ini ditadbir oleh undang-undang di bawah bidang kuasa dan pemilik data ialah pemilik utama bagi data tersebut

Data Pengeluaran Industri Asas Tani Negeri Sembilan Mengikut Tahun
Tajuk Format
Data Pengeluaran Industri Asas Tani Negeri Sembilan Mengikut Tahun XLSX
Data Pengeluaran Tanaman Buah Negeri Sembilan XLSX
Data Pengeluaran Sayur Negeri Sembilan XLSX
Data Pengeluaran Padi Negeri Sembilan XLSX
Data Pengeluaran Projek Tumpuan Utama Negeri Sembilan XLSX
mygov2
suk2
doa2
jpa2
moa2