j1 j4 j3

 

REMBAU - 30 APRIL 2019, Kursus Penyelenggaraan Jentera Kecil telah diadakan di Pusat Kejuruteraan Pertanian Pedas. Peserta didedahkan kepada cara-cara pennyelenggaran kecil alat pertanian seperti mesin rumput dan pam air.