BIL

TAJUK SEBUTHARGA

STATUS

DOKUMEN BERKAITAN

1

Membekal dan menghantar Toner Pencetak bagi Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018

Kod Bidang : 020601 (Bekalan Pejabat Dan Alat Tulis)

Tutup

 

 Iklan Sebut harga
2

Membekal dan Menghantar Bekalan Baja dan Bahan Pelengkap Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2018
No. Tender : PPNST (BAJA) 1/2018

Kod Bidang : 070101- (Baja dan Nutrien)

 

Tutup


Iklan Tender
Keputusan
3

Membekal dan Menghantar Bekalan Baja dan Bahan Pelengkap Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2018

Kod Bidang : 070101- (Baja dan Nutrien)

Tutup


Iklan Tender
4

Membekal Dan Menghantar Bekalan Racun Makhluk Perosak Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Darul Khusus Tahun 2018.
No. Tender : PPNST (RACUN) 2/2018

Kod Bidang : 070102 – (Racun Serangga / Perosak, Rumpai
                    /Tumbuhan)

 

Tutup

 

Iklan Tender
Keputusan

5

Membekal dan Menghantar Racun Rumpai Bagi Projek (Pembangunan Persekutuan) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018

Kod Bidang : 070102 - ( Racun Serangga/Perosak, Racun
                      Rumpai/Tumbuhan)

 Tutup

 

 

Iklan Sebut Harga

6

Membekal dan Menghantar Paip High Density Polyethylene Bagi Projek (Pembangunan Persekutuan) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018.

Kod Bidang : 090102 - (Paip Dan Kelengkapan) ATAU   
                     070303 - (Peralatan Dan Kelengkapan    
                     Pertanian)

 

Tutup

 

 

Iklan Sebut Harga

7

Membekal dan Menghantar Kawat Duri Bagi Projek (Pembangunan Negeri) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018.

Kod Bidang : 070303 - (Peralatan Dan Kelengkapan   
                      Pertanian/Ternakan/Akuatik)

 

Tutup

 

Iklan Sebut Harga

 

8

Kerja-kerja Pembinaan Rumah Operasi & Sistem Pengairan Fertigasi Sebanyak Tiga (3) Projek Di Daerah Seremban

Kod Bidang : GI (CIDB,CE Pengkhususan CE21/M15)

 

Tutup

 

Iklan Sebut Harga

9

Membekal dan Menghantar Kit Set Pertanian Bandar Bagi Projek (Pembangunanan Persekutuan) Jabatan Pertanian Negeri Sembilan

Kod Bidang : 070303 (Peralatan Dan Kelengkapan   
                      Pertanian/Ternakan/Akuatik)

 

Tutup

 

Iklan Sebut Harga

10

Membekal dan Menghantar Bahan  Plastik Bagi Projek (Pembangunanan Negeri) Jabatan Pertanian Negeri Sembilan

Kod Bidang : 070303 (Peralatan Dan Kelengkapan   
                      Pertanian/Ternakan/Akuatik)

 

Tutup

 

Iklan Sebut Harga

 

11

Membekal dan Menghantar Kawat Duri dan Netting Hitam (SKB Kelapa) Bagi Projek Pembangunan Persekutuan Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018.

Kod Bidang : 070303 (Peralatan Dan Kelengkapan 
                      Pertanian)

 

 

Tutup

 

 

Iklan Sebut Harga

12

Membekal dan Menghantar Media Tanaman Bagi Projek (Pembangunan Negeri) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018.

Kod Bidang : 070303 (Peralatan Dan Kelengkapan
Pertanian/Ternakan/Akuatik)

 

Tutup

 

 

Iklan Sebut Harga

13

Membekal dan Menghantar Alat Jentera Pertanian Bagi Projek (Pembangunan Persekutuan) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018.

Kod Bidang : 070303 (Peralatan Dan Kelengkapan
                    Pertanian)

 

 

Tutup

 

 

Iklan Sebut Harga

14

Membekal Dan Menghantar Anak Pokok Bagi Projek (Pembangunan Negeri) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018

Kod Bidang : 070201 (Tanaman/Baka/Benih Semaian)

 

Tutup

 

Iklan Sebut Harga

 

15

Membekal Dan Menghantar Set Haif Kelulut Bagi Projek (Pembangunan Negeri) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018

Kod Bidang : 070201 (Tanaman/Baka/Benih Semaian)

 

Tutup

 

Iklan Sebut Harga

16

Perkhidmatan Mencetak Membekal Dan Menghantar Label Serta Pembungkusan Produk Usahawan Industri Asas Tani Bagi Projek (Pembangunan Negeri) Ke Jabatan Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018

Kod Bidang :221601, 221602, 221603, 221604 dan 221615

 

Tutup

 

Iklan Sebut Harga

17

Membekal Dan Menghantar Peralatan Projek Industri Asas Tani Bagi Projek (Pembangunan Negeri) Ke Jabatan  Pertanian Negeri Sembilan Tahun 2018

Kod Bidang : 020401 (Peralatan Dan Pekakas Domestik)

 

Tutup

 

Iklan Sebut Harga

mygov2
suk2
doa2
jpa2
moa2