header website BM

 

LAPORAN PENCAPAIAN KEPADA PIAGAM PELANGGAN
JABATAN PERTANIAN NEGERI SEMBILAN BAGI
BULAN JANUARI HINGGA MAC 2019

                    

              JANJI

          Menepati Tempoh Masa/Standard  
            Piagam Pelanggan

          Tidak Menepati Tempoh Mas
        
/Standard    Piagam Pelanggan


      

   Jumlah Perkhidmatan

     Jumlah menepati   
           standard

     % Menepati      
        standard

    Jumlah menepati 
          standard

     % Menepati 
         standard

Khidmat perundingan dan nasihat teknikal  akan diberi selewat-lewatnya 5 hari dari tarikh   terima   permohonan.

 

         10


        100


             10


       100

 

              10

Aduan pelanggan akan dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima aduan              
           20

      

         100

             

               20

 

        100

 
                 20

 

 

 

 

E-Penyertaan/Suara Anda
  Polisi E-Penyertaan  
  Kalender Aktiviti  
  Maklumbalas/Pertanyaan  
  Pemohonan Mendapatkan Maklumat  
     
malaysia
jata2
jabatan pertanian
jpa
mscmalaysia
 
moa3