STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN TAHUN 2019
 

 

Bil       Applikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Permohonan Latihan 38  66  30  29  23  33  29  7  1 3  3  3     256
2 Aduan/Pertanyaan/Maklumbalas    2  7  11  7  8  8  14  4  4  3 6 4     80
malaysia
jata2
jabatan pertanian
jpa
mscmalaysia
 
moa3